Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

       Per gli innamorati, quello del  matrimonio è sicuramente il giorno più atteso che, preceduto da ansie e stress per la casa, gli arredi, le prove vestiti, il banchetto, i regali,  spesso viene vissuto quasi come la fine di un incubo ovvero una vera e propria liberazione. Eccoci quindi  a proporvi questi antichi proverbi che penso possano  tornare utili a quanti stanno per sposarsi, sperando che dopo averli letti non cambino idea.

Doppu lu matrimoniu cunsumatu ogni cunsigghiu è sempri sbagghiatu

Cu si marita sta cuntentu un ghiornu, cu ammazza un porcu sta cuntentu un annu

Fa la megghiu maritata cu è senza soggira e senza cugnata

Cu si marita fimmini bavasci, picca  passa  e ‘mpuvirisci

Lu matrimoniu majulinu nun arriva a San Martinu

Cu pi matrimoniu na vecchia si pigghia ‘nveci di furmentu meti la pagghia

Cu si marita p‘amuri, di notti avi piaciri e di jornu avi duluri

Si di lu matrimoniu pensi a li guai o lu fai prestu o nun lu fai mai

Cu pi matrimoniu troppu si cunsigghia bona muggheri sicuru nun  pigghia

Matrimoniu all’impruvvisu o è ‘nfernu o è pararisu

 
 

Nell’immagine il dipinto “Signing the register” di  Edmund Blair Leighton