di Nando Cimino

 Anche quest'anno sta per concludersi, così ho pensato di proporvi questa volta alcuni antichi proverbi siciliani che contengono al loro interno proprio la parola anno. Leggeteli e come sempre, se ne sapete altri, scriveteci.
Acchianinu l'anni e aumentinu i malanni
 
Cu havi anni crisci cu è carzaratu nesci
 
U lagnusu nun fa nenti e campa cent'anni biatamenti
 
Cu tuttu l'annu arrisisti si fa tutti li festi
 
A prim'annu maritati aumentinu i nicissitati
 
L'omu a cinquant'anni o è papa o varbajanni
 
Currinu l'anni volanu li ijorna e lu passatu cchiù nun torna
 
Anni e piccati mai vennu cunfissati
 
Megghiu l'anni ca portinu beni, ca chiddi tinti cu l'avi si teni
 
L'anni portinu spirienza e cu tempu fannu a simenza
 
Si lu pisu di l'anni nun voi purtari di moriri prestu nun ti lagnari