11190_613647338691819_1402561383_nVoggiù scinniri ci rissi a pulici o cani

su stanca di sti sbattimenti maiu a ripusari

i ca supra si talianu tutti sti cosi du munnu

e su cusì assaii e cusì lariii e cusì meschineddi

I chi ti lamenti ci arispunni u cani a pulici

tu stai a vaddari ma sugnu iu a camminari.

Anonimo siciliano