Sagra del Pane e dei Sapori Monterossani - Domenica 25 Agosto 2013 - Monterosso Almo (RG)Sagra del Pane e dei Sapori Monterossani – Domenica 25 Agosto 2013 – Monterosso Almo (RG)