1458491_617449828311570_1552850973_n

Cummari…e u to cori cu l’avi ?
A cui ci l’hai lassatu…
Vitti na sirenedda a mezzu di lu mari
Ca si abbiava ntra l’ondi e lu mari
Avia du occhi ca brillavanu comi stiddi
E nu cori russu comi u’ suli
Era bedda, cummari, non tu poi ‘mmaginari…
Rimasi ‘ncantatu o so parrari
E non ti dicu quannu a vuci soi si misi a cantari…
Ci lassai u’ cori sopra du scoggiu…
E mille cordi nun bastunu pa’ mi leganu
E nenti mi po’ chiu tuccari 
Ca l’anima mia la piddia ntra du mari
E mò va riddumannu cummari…
Lu cori vostru cu l’avi ?….
Picchì i Vui iu m’innamurai…