ImmagineDi Nando  Cimino

Non c’è zona della nostra Sicilia dove non si festeggi San Giuseppe. Tanti i centri, grandi e piccoli, dove in onore del patriarca si organizzano falò, altarini, tavolate o le tradizionali processioni.  Noi vogliamo proporvi una serie di frasi e di antiche invocazioni che è ancora oggi possibile ascoltare in talune zone della nostra isola in occasione di tale festa. Ovviamente, qualora ne conoscete altri, non esitate a scriverli.

 

San Giuseppi nun m’abbannunati

tra bisogni e nicissitati,

e luratu sempri sia

lu nnomu di Ggesù, Giuseppi e Maria

San Giuseppi cu sò vastuni

ci scippa l’occhi a li mali pirsuni.

San Ciusippuzzu Vui siti patri,

e virgini fustivu comu la matri,

Maria è la rrosa, vui siti lu ggigghiu,

datimi aiutu riparu e cunsigghiu.

San Giuseppi miu dilettu

ntà sta casa iò v’aspettu

cu lu ddimonio nun mi lassati

fora mannatilu  senza pietati.

Patriarca mmaculatu,

di Ggesù patruzzu amatu,

castu spusu di Maria

prutiggiti e sarvati l’arma mia.

                                                                       …

Ggesù Giuseppi e Maria,

vi dugnu lu cori e l’arma mia!

A Maronna lavava, Giuseppi stinnneva,

u Bbamminu chianceva  ca u latti vuleva.

Gesù, Giuseppi e Maria,

siti a sarvizza di l’arma mia.

San Giuseppi n’tà ogni ‘mpirugghiu

datimi aiutu, spiranza e cunsigghiu

 

Articoli correlati