La naca

Tra 'n'arbulo e n'antru cu du cordi attaccati,
era di tavula fatta o di 'na cuperta,
ddra 'ncapu cuntenti quantu annacati,
taliannu lu cielu all'aria aperta

Anchi a l'addritta putivamu stari,
li manu tinivamu ni li cordi affirrati,
com'era bellu, ni paria di vulari,
cu l'uecchi apierti e li cori affannati

 

Benedetta Caruso

Disegno di Aldo Cammalleri