Man manu ca l'anni passavanu
anchi li jooca si cangiavanu.
La casa editrici Panini
minti 'miezzu li figurini.
Intra 'n'album cu tanti caselli
s'avianu a 'ncuddrari li cartelli.
Vari eranu l'argumenti
di jucatura, d'armali, cantanti
Tanti uri passavamu 'ntenti
a scangiarini chiddri mancanti.


Benedetta Caruso

Disegno di Aldo Cammallericartelli