duminica

Dumani e duminica
ci tagghiamu a testa a minica
Minica un c’è
ci tagghiamu a testa o’re
u re e malatu
ci tagghiamu a testa o’ suddatu
u suddau è a fari e vierra
pigghia u culu
e ‘ntappa ‘nterra.

Inviata da Antonio Lo Presti

[youtube]http://youtu.be/o1Zn78EhqDk[/youtube]