Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

Si ti senti cuntraniatu e ti scrusci puru a panza

ittari quacchi piritu po aviri a so ‘mpurtanza.

 

T’alliggirisci  u sensiu ti senti scarricatu

pi tuttu du gran pisu ca avevi suppurtatu.

 

Certu u nnè na cosa ca po fari unni è gghè

picchi pu galateu scusanti nun cci nnè;

 

ta mettiri di cantu ta fari musciu musciu

e a stari ca spiranza ca ti nesci senza scrusciu.

 

Certu u galateu un fici bbonu u cuntu,

picchì cc’è puru a puzza e chidda nun fa scuntu.

 

Sbommica cuntenta ‘ntò nasu mmesti a tutti

                        e di lu galateu cu rispettu si nni futti!