Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

‘Na vota c’era ‘n re,
Befè, biscottu e manè.
‘U re avia ‘na figghia,
Befigghia, biscottu e manigghia.
‘A figghia avia ‘n’aceddu,
Befeddu, biscottu e maneddu.
Aceddu ‘n jonnu si ’nni volò,
Befò, biscotto e manò.
Allura ‘u re,
Befè, biscottu e manè,
dissi a lu suddatu,
Befatu, biscottu e manatu:
“ Si trovi chist’aceddu”,
Befeddu, biscottu e maneddu,
“Ti dugnu pi sposa a me figghia”,
Befigghia, biscottu e manigghia.
‘U suddatu truvau ‘aceddu,
Befeddu, biscottu e maneddu,
e ci ‘u puttau ’o so re,
Befè, biscottu e manè.
‘U re ‘u pigghiau cu so figghia,
Befigghia, biscottu e manigghia,
e ‘i mannau a passiari c’aceddu,
Befè, biscottu e maneddu.