Lu Sciusciuni

Li masculiddri erano soliti jucari,
a lu sciusciuni sutta a lu scaluni
li cartelli a mazzettu s'avianu a vuntari,
sciusciannu forti ni l'agnuni.

Jurnati sani a jucari passavanu
Tra li tanti Joca, lu chiù frequentatu.
E li vincitura chi ci guadagnavanu ?
Tutti li carti c'avianu giratu !

Benedetta Caruso

Disegno di Aldo Cammalleri