Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle fiabe siciliane. Stavolta è il turno di Li dui cumpari che, come sempre, ci viene raccontata da Giuseppe Pitrè, in una delle sue raccolte. La storia ha per protagonisti due “cumpari”, come anticipa lo stesso titolo: uno crede in Dio, l’altro nel diavolo. Ecco cosa gli accade.

Li dui cumpari fiaba siciliana

Na vota s’arriccunta ca c’erunu dui cumpari vurdunari; unu era cu Diu e unu cu lu diavulu. Un juornu, viaggiannu, unu ci dissi all’àutru: — «Cumpari, lu diavulu è chiddu ch’ajuta.» — «No, ci arrispusi l’àutru, cu va cu Diu, Diu l’aiuta.» E dici sì, e dici no: — «Cumpari, (ci dissi chiddu ca era cu lu diavulu) jucàmuni un mulu.» Passau ‘nta stu ‘nfallanti un Cavaleri (ca era lu diavulu) e ci spijàru cu’ avia ragghiuni. — «Ragghiuni aviti, ci rispusi stu Cavaleri, lu diavulu ajuta».

E ddu puvirieddu persi lu mulu. Sta stuòria sicutau, e lu puviru cumpari ca era cu Diu, persi tutti li muli. Dispiratu, schirrau pi li campagni e l’àutru cumpari si ni iju a la casa. La mugghieri di lu cumpari schirratu, comu ‘un lu vitti arricògghiri, accumingiau a pinsari ca l’àutru cumpari l’avissi ammazzatu e lu fici mettiri carzaratu. Lu cumpari ca era cu Diu, accumingiau a caminari; camina, camina, truvau ‘na grutta cina di macci, e siccomu avia scuratu si cci ‘nficcau.

Tuttu assiemi, quantu vidi arricògghiri a tanti (erunu li diavuli); lu diavulu granni ci jia addumannannu ad ognunu chiddu ch’avièvunu fattu; unu ci cuntau lu fattu di lu cumpari; n’àutru ci cuntau ch’avia fattu ‘mpingiri ‘na resca di pisci ‘ntra li cannarozza di la figghia di lu Re di la Russia, «e siccomu nuddu mièdicu ci l’ha pututu scippàri, mori addannata. Hanu ciamatu tutti li mièdici, ma nuddu ci havi chi fàrici; pi luvariccilla, ci vuonu tri stizzi di tri còccia di agresta di la prìula ca è ‘ntra la sò finesca.

— «Zìttiti, ci arrispusi lu diavulu granni, pirchì li mura hanu uocci, e li macci hanu aurìcci». Lu cumpari ‘ntisi stu discursu e a lu ‘numani ‘un appi àutru pinsieru, ca di vistìrisi di dutturi e pàrtiri pi la Russia. Arrivannu, truvau tutti li miedici ‘ntra la càmmira di sta Rigginotta, ca tinièvunu cunsigghiu. Comu vìstinu arrivari a chistu, si mìsiru a ridiri; ma lu Re vosi vìdiri chiddu ch’avissi fattu, e lu fici lassari sulu cu la Rigginotta. Lu cumpari pigghiau li tri còccia di l’agresta, li stizzicau ‘ntra li cannarozza di la picciotta, ca di morta ch’era, rinvinni.

Cunsiddirati la cuntintizza di lu patri; ‘un appi chi dàrici a stu cumpari, lu carricau d’oru, e lu fici accumpagnari fina tra lu sò paisi. Arrivannu di notti, la mugghieri ca l’avia pri muortu, ‘un ci vulía grapiri, pariènnuci quarchi spirdu; ma si pirsuasi e vidiennu ddi gran dinari ‘un sapía chi pinsari. Lu maritu ci cuntau lu tuttu e a lu ‘numani accuminzau a fabbricàrisi ‘nu bellu palazzu. L’àutru cumpari ‘n vidiennulu turnari accussì riccu, ci spijau; dici: — «Cumpari, comu âtu fattu?».

Lu cumpari ci cuntau lu passatu; dici: — «’Un vi lu dicía iu, ca cu’ va cu Diu, Diu l’ajuta!» Lu cumpari a la sira pinsau di jìrici iddu. S’arricòsiru ddi diavuli, e chiddu ci cuntau a lu diavulu granni, tutta la passata. — «’Un ti lu dissi iu, ca li mura hanu uocci e li macci hanu aurìcci? Curriennu, jittàmu fuocu a tutti sti macci!» Lu pùviru compari addivintau cìnniri pi cridiri ca lu diavulu è chiddu ch’ajuta e pi ‘na certa mmìdia ch’avia avutu.

Articoli correlati