Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

Oggi abbiamo deciso di dedicarci alle fiabe siciliane. Vogliamo raccontarvi una fiaba siciliana che fa parte di una raccolta di Giuseppe Pitrè (Fauli, nueddi e cunti pupulari siciliani): Pòvira-bedda.

A raccontare questa fiaba a Pitrè fu un signore di Noto, tale Mattia Di Martino: riportandola mantenne il dialetto originario.

Pòvira-bedda fiaba siciliana

‘Na vota c’era ‘na vèccia ca avia ‘na niputi bedda, e pi campari stavanu spiranza di tuttu chiddu ca cci dàvunu li bonifatturi. Chista si ciamava Povira-bedda. Un jornu passau ‘nu zannu, unu di chiddi ca vanu caminannu cu la scusa di ‘niminari la vintura pi scippari dinari a li poviri fimmini ca ci crìdunu, e si misi tantu ‘ncuttu cu Povira-bedda, ca la pirsuasi a numinàrisi la vintura.

La povira picciotta ‘un avia chi dàricci; ma lu zannu, ca avia vistu ‘na frazzatedda stinnuta ‘n cianu a lu suli, si cuntintau di chissa e, fattu lu pattu, accuminzau a fari la solita cruci ‘nta la manu di la picciotta e ci dissi, ca s’avia a pigghiari lu Re pi maritu. Povira-bedda si fici ‘na risata, ma puru ci misi pinsieru, e cuminciau a circarisi la testa.

Ora sta casa di la picciotta era sutta lu palazzu di lu Re, e ‘nta dda jurnata quannu lu zannu ci ‘niminau la vintura, lu Riuzzu si truvau affacciatu e arridiennu arridiennu ci dissi a Povira-bedda:

«La frazzatedda la pirdisti
Ma lu Figghiu di Re ‘un l’avisti!!».
Povira-bedda ci arrispusi: — «Chi mi ‘mporta?
Chiddu di susu e chiddu di jusu,
Lu Figghiu di lu Re m’ha ‘ssiri spusu.
Spieru a Diu,
Lu Figghiu di lu Re ha ‘ssiri miu;
Spieru a Diu e a tutti li Santi
Lu Figghiu di lu Re ha ‘ssiri ai miei canti.

Lu Riuzzu ci arridíu, ma ‘ntra lu cori ci arristau ‘na ciaitedda, ca ‘un ci potti sanari mai. Pigghiamu ora a la povira veccia ca s’arricôsi e ‘un truvau la frazzatedda: accuminzau a pilàrisi tutta e a fari tanti vuci, ca lu Riuzzu pi cuntintalla ci ni fici dari una di li suoi.

‘Nantu li jorna passavanu, e lu Riuzzu ‘un avia àutru pinsieru ca di fari li vissicanti a Povira-bedda, dicennuci la solita stuoria, mentri ca ‘nta lu sò cori accuminciava a svampari lu fuocu ca cci addumava pi idda. — Un jornu sò matri, la Riggina, ca s’avia addunatu di sta scena, pinsau di giustu, pri quitari a lu Riuzzu, di maritallu, e ci ni parrau. Lu figghiu ci arrispunniu, ca si maritava quannu idda ci purtava ‘na picciotta ca avissi assimigghiatu a Povira-bedda.

La Riggina si misi ‘ntra li spini ‘n sintiennu stu discursu di lu Riuzzu, ma puru truvau lu muodu comu niscirisinni. ‘Nfatti, cumminau un matrimuoniu cu ‘na Rigginotta, e si la fici vèniri a lu palazzu; poi ciamau a la veccia e ci dissi, ca vulia Povira-bedda pi falla spusari cu lu Riuzzu ‘nveci di la vera spusa, mentri iddu vulia ‘na picciotta ca ci assumighiassi tutta. La veccia ci cuntau lu passatu a la niputi, ca ‘un si lassau prïàri a jirici.

A la dumani a sira, Povira-bedda, vistuta, figurativillu comu, s’apprisintau ‘n facci a lu Riuzzu, ca vidiènnula, ‘un appi chi diri, e si spusau. Jamu ca Povira-bedda ‘un circava di curcàrisi mentri era avvisata di la Riggina di ‘nficcàrisi sutta lu liettu pi fàciri curcari a la vera spusa. Lu Riuzzu ‘un sapia chi pinsari, ma, tra un vìdiri e svìdiri, la picciotta fu lesta a spirìri, e la vera spusa, ttùffiti! si ficcau tra li linzola.

Lu Riuzzu (sapiti comu su’ sti cosi, ca lu diavulu li fa e lu diavulu li scummogghia?) s’addunau di la trainieddu, e accumensa a jittari vuci: «Tradimentu! tradimentu!» Currieru tutta la sirvitù; la Riggina vidiennu ca avia fattu un sulenni fiascu, ci desi la binnidizioni, e Povira-bedda appi lu Figghiu di lu Re a li so’ canti.

Articoli correlati