Anche i proverbi siciliani hanno voluto rendere “omaggio” a quanti, per colpa delle muliebri scappatelle, si sono meritati loro malgrado l’appellativo poco gratificante di cornuti. Eccovene quindi dieci; senza offesa per nessuno!

 

Cc’è curnutu ca ni mori e cc’è curnutu ca ni gori

Li curnuti su furtunati; senza essiri rè su ‘ncurunati

Si hai debiti ti tocca pagari; si si curnutu ti tocca ‘ncassari.

 Essiri curnuti di soru e comu aviri a casa un gran tisoru.

U maritu gilusu campa di fissa e mori curnutu

Quannu  viditi  curnuti cuntenti o nun lu sannu o su cunsinsienti

Si tutti i curnuti purtassiru a lanterna quantu lustru ci fussi a la taverna

Si curnutu nun voi divintari di la muggheri mai ti fidari

U maritu trarutu a lu voi ci dici curnutu

Sulu li ruffiani e  li curnuti su furtunati e benvoluti

Nando Cimino

Articoli correlati