La tradizione dei canti di Natale Siciliani è viva più che mai. Si tratta di una manifestazione della fede che affonda le radici nella storia della nostra terra. Tra questi vi è anche “Susi Pasturi”, che racconta la storia di un pastorello, che dorme, ma che invece deve svegliarsi. Esiste una celebre versione di questa canzone di Rosa Balistreri, così come ve ne è una incisa da Carlo Muratori.

Susi Pasturi Testo

Vuotu l’uocci a la marina,
viru veniri a du’ pasturi:
“Pastureddi unni jiti?”
“Jemu a vidiri a lu Signuri”.

“Ppi manciari chi cci purtati?”
“‘N acidduzzu ‘nta ‘n panaru,
racinedda ‘nta ‘n cufinu,
ppi manciari Gesù Bamminu”.

E susi pasturi nun dormiri cchiù
lu viri ch’è natu ‘u Bamminu Gesù.

Sta calannu ‘na Susanedda,
sta calannu di li muntagni;
cu ‘na cannistredda ‘n testa,
china ‘i mennuli e castagni.

E lu poviru picuraru,
nenti avia chi cci purtari;
cci purtau ‘n agnidduzzu,
p’arricriarisi Gesuzzu.

E susi pasturi…

E la notti di Natali,
tuttu zuccuru e tuttu meli.
E la notti di Natali
fanu festa li parrini;
nun aviennu chi manciari,
manciunu cricchi di jaddini.

E susi pasturi…

Sutta ‘n peri di nucidda,
c’è ‘na naca picciridda;
si ci annaca lu Bamminu,
San Giuseppi e San Jachinu.

San Jachinu ccianau ‘n cielu,
ppi sunari tri campani;
tri campani su’ sunati,
viva viva la Trinitati.
Ca nasciu ‘mmenzu l’animali
lu rignanti di li genti.

E susi pasturi…

Articoli correlati