Indovinelli Siciliani tutti da leggere

Un omu e ‘na fimmina lu puonnu fari, du umini lu puonnu fari, du fimmini nu lu puonnu fari. 

Risposta: La cunfissioni

Nasci cantannu è nun s’arricampa cchiu. 

Risposta: Lu piritu

Cu la fa, la fa pi vinnirla,
cu l’accatta ‘nun la usa,
cu la usa nun la vidi.

Risposta: Lu tabutu

Scinni ridiennu e acchiana chianciennu. 

Risposta: Il secchio del pozzo

E lu vecchiu si murmuria, mezzu li gammi ci pinnulia! 

Risposta: La coroncina del SS Rosario

Postato: da Emmanuele D’Urso

Ravanzi s’accuzza e r’arreri s’allonca. 

Risposta: La strada

Postato da Manfredi Sogg Palazzolo

caminannu caminannu ma vaiu tuccannu…. 

Risposta: la tasca

Postato da Giuseppe Noto

berlusconi l’avi luognu
fini l’avi curtu
lu papa l’avi ma nn l’usa
lu maritu ti lu prometti
lu zitu ti lu metti ki kos’e ???… 

Risposta: Il cognome !!!!

Postato da Maria Chiara Costanza

don marianu don marianu,
chi ci fati duocu ncianu?
nun manciati, nun viviti, siccu e luoncu vi faciti 

Risposta: L’asparago selvatico

Postato da Manfredi Sogg Palazzolo

Haiu na mannira di picuri russi, quannu piscianu, piscianu tutti!

Risposta: Le tegole quando piove

Postato da Rosalinda Magnifico

O co pilu o senza pilu rapi i cosci chi ta ‘nfilu! che cos’ è??? 

Risposta: La calzetta

Postata da Agata Lo Monaco

Camina muru muru ca cuffitedda ‘nculu!

Risposta: La lumaca

Postato da Giuseppina Catalano

nun mi tuccari ca ti fazzu mali,
ma se mi spuogghi ti fazzu arricriari 

Risposta: La ficumora

Postata da Manfredi Sogg Palazzolo

‘n’casu di necessità,ccia minti ‘ nculu a tò mà ???

Risposta: Il filo nell’ago

Postato da Salvatore Lo Conti

Tanti la toccunu e tantu vali,
si la lanci nun si rumpa,
e pocu tempu dura..

Risposta: La banconota

Postata da Giuseppe Russo

O su beddi o su brutti vaiu tuccannu u culu a tutti….

Risposta: La sedia

Postato da Sebastiano la Sala

Rutuliu, rutuliu, caru ‘nterra e fumazziu…

Risposta: La merda!

Maria Grazia

Trasi tranti tranti e nesci modda modda e gocciolanti 

Risposta: La pasta

Postato da Letizia Trovato

Ahiu, moru, nun mi tuccari. Quannu mi spogghiu mi fazzu manciari

Risposta: Fichidindia

Postato da Calogero Rotolo

Tunnu, rutunnu bicchiri senza funnu,
bicchiri nun è, e allura chi è…. 

Risposta: L’anello

Postato da Calogero RotoloTeresa De Marco

Sutt’o liettu ri ma nunna,
c’è na cosa tunna tunna,
sila vaiu pi tuccari, tuttu u munnu fa trimari 

Risposta: La campana

Postato da Manfredi Sogg Palazzolo

Supra pilu….ncapu pilu….nmezzu c’è lu mariolu…ke cos’è?

Risposta: L’occhio

Postato da Vincenzo Cicero

Mancia d’ò culu e caca c’à vucca… u chianozzu

Risposta: La pialla

Postato da Antonio Perdon

A notti pilu cu pilu si ancuccinu..cos è.?

Risposta: Le ciglia

Postato da Biagio Alfo

Un picciuttieddhu ri quattordicianni,
sa trasi e nesci cuomu unu granni,
a biesci asciutta, a trasi vagnata
cu na puntiddha ‘nsagnuniata

Risposta: La penna

Postato da Giuseppe Cannova

Un havi vucca e parla,
un avi pedi e camina!!!!!!!!!! 

Risposta: La lettera

Postato da Giuseppe Cannova

A tutti i posti signura mi purtati
ma nno’ liettu ccu vui nun mi vuliti

Risposta: Le scarpe

Postato da Giuseppe Cannova

E’ tunnu e nun è munnu,
è a fedda e nun è muluni,
spara e nun è cannuni… 

Risposta: U culu

Postato da Michele Riccobono

Ci tagghi ‘a testa, ci tagghi ‘a cura e viri di intra ‘na bedda signura! 

Risposta: Il fico d’India!

Postato da Francesca Ventimiglia

E’ na cosa longa e tisa cu nu paddu ki ci pisa che cos’è?

Risposta: La stadera

Postato da Valentino Longo

Sidici e sidici trentaduj,
l’haju ju e l’aviti vuj
e si vuj nun l’aviti siti vecchiu e vi ruditi. 

Risposta: I denti

Postato da Gerlando Avenia

Du lucenti du pungenti quattru zocculi e na scupa

Risposta: La vacca

Postato da Mazzola Roberto

Vinni u re di Napuli avia lu culu papuli papuli,
s’assittau na siggiteddra e ci careru tutti li ureddra.

Risposta: Il colabrodo

Postato da Brigida Virgilio

Vinni u re di Sirrausa,
la purtau longa e pilusa,
a reggina ci piacia
ma chiù longa e chiù pilusa la vulia.

Risposta: La scopa per il tetto

Postato da Brigida Virgilio

Chiù la tiri chiù saccurza

Risposta: La sigaretta

Postato da Mariolina Gulli

Sutta na macchia di capaci c’è t’oma ca cci piaci
l’avi niuru cuomu la pici binidittu Diu ca la fici. 

Che cosa è? La Melenzana

Postato da Lia Cumbo

Ivu ni Maddalena e vitti ca era prena
ci tuccavu la natura e vitti ca era ura. 

Cosa è? Il pane lievitato.

Postato da Lia Cumbo

Quannu ia vignu ni tia tu l’ha minti n’culu a mia,
quannu tu vini ni mia ia l’ha mintu n’culu a tia.

Cos’è…….La Sedia!!!!

Postato da Vincenzo Franco

A figlia un’ na annasciutu e la mamma è capu i casi. 

Cos’è…..il fumo

Postato da Vincenzo Franco