Indovinelli Siciliani tutti da leggere

uomini che giocano a carte sicilianeUn omu e 'na fimmina lu puonnu fari, du umini lu puonnu fari, du fimmini nu lu puonnu fari. 

Risposta: La cunfissioni


Nasci cantannu è nun s'arricampa cchiu. 

Risposta: Lu piritu

 

Cu la fa, la fa pi vinnirla,
cu l'accatta 'nun la usa,
cu la usa nun la vidi.

Risposta: Lu tabutu

 

Scinni ridiennu e acchiana chianciennu. 

Risposta: Il secchio del pozzo


E lu vecchiu si murmuria, mezzu li gammi ci pinnulia! 

Risposta: La coroncina del SS Rosario

Postato: da Emmanuele D'Urso


Ravanzi s'accuzza e r'arreri s'allonca. 

Risposta: La strada

Postato da Manfredi Sogg Palazzolo


caminannu caminannu ma vaiu tuccannu…. 

Risposta: la tasca

Postato da Giuseppe Noto


berlusconi l'avi luognu 
fini l'avi curtu 
lu papa l'avi ma nn l'usa 
lu maritu ti lu prometti 
lu zitu ti lu metti ki kos'e ???… 

Risposta: Il cognome !!!!

Postato da Maria Chiara Costanza


don marianu don marianu, 
chi ci fati duocu ncianu? 
nun manciati, nun viviti, siccu e luoncu vi faciti 

Risposta: L'asparago selvatico

Postato da Manfredi Sogg Palazzolo


Haiu na mannira di picuri russi, quannu piscianu, piscianu tutti!

Risposta: Le tegole quando piove

Postato da Rosalinda Magnifico

 

O co pilu o senza pilu rapi i cosci chi ta 'nfilu! che cos' è??? 

Risposta: La calzetta

Postata da Agata Lo Monaco


Camina muru muru ca cuffitedda 'nculu!

Risposta: La lumaca

Postato da Giuseppina Catalano


nun mi tuccari ca ti fazzu mali, 
ma se mi spuogghi ti fazzu arricriari 

Risposta: La ficumora

Postata da Manfredi Sogg Palazzolo


'n'casu di necessità,ccia minti ' nculu a tò mà ???

Risposta: Il filo nell'ago 

Postato da Salvatore Lo Conti


Tanti la toccunu e tantu vali,
si la lanci nun si rumpa,
e pocu tempu dura..

Risposta: La banconota

Postata da Giuseppe Russo


O su beddi o su brutti vaiu tuccannu u culu a tutti….

Risposta: La sedia

Postato da Sebastiano la Sala


Rutuliu, rutuliu, caru 'nterra e fumazziu…

Risposta: La merda!

Maria Grazia


Trasi tranti tranti e nesci modda modda e gocciolanti 

Risposta: La pasta

Postato da Letizia Trovato


Ahiu, moru, nun mi tuccari. Quannu mi spogghiu mi fazzu manciari

Risposta: Fichidindia

Postato da Calogero Rotolo


Tunnu, rutunnu bicchiri senza funnu,
bicchiri nun è, e allura chi è…. 

Risposta: L'anello

Postato da Calogero RotoloTeresa De Marco


Sutt'o liettu ri ma nunna, 
c'è na cosa tunna tunna, 
sila vaiu pi tuccari, tuttu u munnu fa trimari 

Risposta: La campana

Postato da Manfredi Sogg Palazzolo


Supra pilu….ncapu pilu….nmezzu c'è lu mariolu…ke cos'è?

Risposta: L'occhio

Postato da Vincenzo Cicero


Mancia d'ò culu e caca c'à vucca… u chianozzu

Risposta: La pialla

Postato da Antonio Perdon


A notti pilu cu pilu si ancuccinu..cos è.?

Risposta: Le ciglia

Postato da Biagio Alfo

Un picciuttieddhu ri quattordicianni, 
sa trasi e nesci cuomu unu granni, 
a biesci asciutta, a trasi vagnata 
cu na puntiddha 'nsagnuniata

Risposta: La penna

Postato da Giuseppe Cannova


Un havi vucca e parla, 
un avi pedi e camina!!!!!!!!!! 

Risposta: La lettera

Postato da Giuseppe Cannova


A tutti i posti signura mi purtati
ma nno' liettu ccu vui nun mi vuliti

Risposta: Le scarpe

Postato da Giuseppe Cannova


E' tunnu e nun è munnu, 
è a fedda e nun è muluni, 
spara e nun è cannuni… 

Risposta: U culu

Postato da Michele Riccobono


Ci tagghi 'a testa, ci tagghi 'a cura e viri di intra 'na bedda signura! 


Risposta: Il fico d'India!

Postato da Francesca Ventimiglia


E' na cosa longa e tisa cu nu paddu ki ci pisa che cos'è?

Risposta: La stadera

Postato da Valentino Longo


Sidici e sidici trentaduj, 
l'haju ju e l'aviti vuj 
e si vuj nun l'aviti siti vecchiu e vi ruditi. 

Risposta: I denti

Postato da Gerlando Avenia


Du lucenti du pungenti quattru zocculi e na scupa

Risposta: La vacca

Postato da Mazzola Roberto


Vinni u re di Napuli avia lu culu papuli papuli, 
s'assittau na siggiteddra e ci careru tutti li ureddra.

Risposta: Il colabrodo

Postato da Brigida Virgilio


Vinni u re di Sirrausa, 
la purtau longa e pilusa,
a reggina ci piacia 
ma chiù longa e chiù pilusa la vulia.

Risposta: La scopa per il tetto

Postato da Brigida Virgilio


Chiù la tiri chiù saccurza

Risposta: La sigaretta

Postato da Mariolina Gulli


Sutta na macchia di capaci c'è t'oma ca cci piaci
l'avi niuru cuomu la pici binidittu Diu ca la fici. 

Che cosa è? La Melenzana

Postato da Lia Cumbo


Ivu ni Maddalena e vitti ca era prena 
ci tuccavu la natura e vitti ca era ura. 

Cosa è? Il pane lievitato.

Postato da Lia Cumbo


Quannu ia vignu ni tia tu l'ha minti n'culu a mia, 
quannu tu vini ni mia ia l'ha mintu n'culu a tia.

Cos'è…….La Sedia!!!!

Postato da Vincenzo Franco


A figlia un' na annasciutu e la mamma è capu i casi. 

Cos'è…..il fumo

Postato da Vincenzo Franco